DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Sivas Şubesi olarak 15 – 16 Eylül 2018 tarihleri arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde 5.sini düzenleyeceğimiz Sivas Romatoloji Günleri’ni duyurmanın onurunu yaşıyoruz.

Her yıl giderek artan zorluklara karşın, akademik çalışmaları ve bilimsel toplantıları sürdürme gayreti içindeyiz. Romatoloji alanında güncel gelişmeleri, alanlarında söz sahibi çok değerli hocalarımızdan dinleme olanağı bulacağımız toplantımızda; ayrıca multidisipliner yaklaşım ile oluşturulan oturumlarda farklı branşlardan meslektaşlarımızla bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmayı hedefliyoruz. Toplantımız öncesinde düzenlenecek pratiğe yönelik kursları, konularıyla da çok yönlü ve interaktif bir şekilde işlemeyi hedefliyoruz. Bilimsel oturumları ve yoğun program içerisinde biraz olsun eğlenmemizi sağlayacak sosyal programlarıyla da toplantımız, ancak siz değerli meslektaşlarımızın katılımı ve katkılarıyla hedefine ulaşacaktır.

İşte bu duygularla bilgilerimizi ve deneyimlerimizi paylaşmak, dostlarımızla hasret gidermek, eski hatıralarımızı yad etmek, bu güzel onuru ve gururu birlikte yaşamak için siz sevgili meslektaşlarımızı toplantımıza davet ederken sevgi ve saygılarımızı sunarız.Prof. Dr. Sami HİZMETLİ
Sempozyum Başkanı


KURULLAR

Sempozyum Başkanı


Prof. Dr. Sami Hizmetli

Sempozyum Bilimsel Sekretaryası


Prof. Dr. Ece Kaptanoğlu


TRASD Yönetim Kurulu


Başkan
Prof. Dr. Hatice Bodur

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Şebnem Ataman

Genel Sekreter
Prof. Dr. F. Figen Ayhan

Sayman
Doç. Dr. Sumru Özel

Üyeler
Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur
Doç. Dr. Hilal Kocabaş
Doç. Dr. Erhan Çapkın
Doç. Dr. H. Fatih Çay
Doç. Dr. Yeşim Garip Çimen

Şube Başkanları:


Afyon

Doç. Dr. Hasan Toktaş

Antalya
Doç. Dr. İlhan Sezer

Aydın
Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur

Bursa
Prof. Dr. Lale Altan İnceoğlu

Diyarbakır
Prof. Dr. Remzi Çevik

Elazığ
Prof. Dr. Arzu Kaya

Erzurum
Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu

İstanbul
Prof. Dr. Tuncay Duruöz

İstanbul-Trakya
Prof. Dr. Murat Birtane

Manisa
Prof. Dr. Lale Cerrahoğlu

Sivas
Prof. Dr. Sami Hizmetli

BİLİMSEL PROGRAM

08.45 - 09.15 AÇILIŞ SERAMONİSİ
09.15 - 10.00 AÇILIŞ KONFERANSI
Oturum Başkanı: Dr. Nurten Eskiyurt
  Tıp Felsefesi ve Romatoloji
Dr. Tansu Arasıl
10.00 - 11.15 PANEL 1
Oturum Başkanları: Dr. Tiraje Tuncer, Dr. Bülent Bütün
  Erken Romatoid Artrite Yaklaşım
Dr. Tuncay Duruöz
  Romatoid Artrit Tedavisine Güncel Yaklaşım
Dr. Cahit Kaçar
  Romatizmal Hastalıklarda Cerrahi / Aşılama / Gebelik / Emzirme
Dr. Ali Şahin
11.15 - 11.45 Kahve Arası
11.45 - 12.30 Sözlü Sunumlar / S1 – S6 
Oturum Başkanı: Dr. Özlem Şahin
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.45 PANEL 2
Oturum Başkanları: Dr. Ömer Faruk Şendur, Dr. Lale Cerrahoğlu
  Periferal ve Aksiyal Spondiloartrit Kavramı
Dr. Gülcan Gürer
  Spondiloartritlerde Güncel Tedavi Yaklaşımları
Dr. H. Fatih Çay
  Yeni Tedavi Seçenekleri Eşliğinde Psöriatik Artrit
Dr. Kemal Nas
14.45 - 16.00 PANEL 3
Oturum Başkanları: Dr. Hatice Uğurlu, Dr. Zuhal Altay
  Osteoartritte Kök Hücre Tedavisi
Dr. Can Eyigör
  Romatolojik Hastalıklarda Neden Osteoporoz Olur?
Dr. Dilşad Sindel
  Romatolojik Hastalıklarda Neden Fibromiyalji Olur?
Dr. Ayşegül Ketenci
16.00 - 16.15 Kahve Arası
16.15 - 17.30 PANEL 4
Oturum Başkanları: Dr. Selami Akkuş, Dr. Ayhan Kamanlı
  Behçet Hastalığı Tedavisine Güncel Yaklaşım
Dr. Zafer Günendi
  Vaskülitlerde Tedaviye Güncel Yaklaşım
Dr. Özgür Akgül
  FMF Tedavisinde Kolşisin ve Diğer Alternatif Tedaviler
Dr. Ahmet Kıvanç Cengiz
17.30 - 18.40 Sözlü Sunumlar / S7- S16
Oturum Başkanları: Dr. Sevil Ceyhan Doğan, Dr. Ahmet Karadağ
09.00 - 10.15 PANEL 5
Oturum Başkanları: Dr. Halil Koyuncu, Dr. Remzi Çevik
  Sistemik Sklerozda Tanı ve Güncel Tedavi Yaklaşımları
Dr. Erhan Özdemirel
  SLE'de Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar
Dr. Yunus Durmaz
  Sjögren Sendromunda Tanı ve Tedaviye Güncel Yaklaşım
Dr. Kemal Erol
10.15 - 10.45 Kahve Arası
10.45 - 11.35 PANEL 6
Oturum Başkanları: Dr. Arzu Kaya, Dr. Sibel Eyigör
  Romatizmal Hastalıklarda Akılcı DMARD Kullanımı
Dr. Nilay Şahin
  Romatizmal Hastalıklarda Akılcı Biyolojik Ajan Kullanımı
Dr. Yeliz Zahiroğlu
  Romatizmal Hastalıklarda Akılcı Steroid Kullanımı
Dr. Hülya Deveci
11.35 – 12.45 Sözlü Sunumlar / S17 – S26
Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Çalış
, Dr. Erkan Kozanoğlu
12.45 - 13.00 Kapanış
13.00 - 13.45 Öğle Yemeği

BİLDİRİ KURALLARI

Kongre sırasında sunulacak çalışmaların özetleri sadece Online Bildiri Modülü kullanılarak gönderilebilecektir. E-posta, yazılı form, faks, disket ve diğer yöntemlerle başvurular kabul edilmeyecektir. Özetlerin web sitesinden kabulüne 16 Şubat 2018 tarihinde başlanacak, 13 Ağustos 2018 tarihi saat 23:59 da sona erecektir. Bu tarihe kadar yazarlar tarafından sisteme girişi yapıldığı halde bilim kuruluna gönderilmemiş özet metinlerinin içeriklerinde ve yazar sıralamalarında bildiri sahibi tarafından istenilen değişikliklerin yapılması ya da özetin tamamen geri çekilmesi olanağı söz konusu olabilecektir.

Bildiri özeti giriş formu doldurma kuralları, ilgili web sayfasında detaylı olarak yer almaktadır. Aksaklıkların olmaması için bu kuralları çok dikkatlice okumanız ve aşağıdaki kurallara dikkat etmenizi rica ederiz.

Bildiri Gönderim Kuralları

 • Bildiriler Türkçe yazılmalıdır.
 • Yazarların ad ve soyadlarını çalışmadaki sıralarına göre doldurunuz ve çalışmayı sunacak kişinin adının solunda bulunan "sunan" kutucuğunu işaretleyiniz.
 • Bildiriyi sunacak olan kişinin iletişim bilgilerinin doğruluğundan emin olunuz.
 • Bildiri özetlerinizi "araştırma" veya "olgu sunumu" olarak aşağıdaki standartlara göre sisteme yükleyiniz.
 • Özet metni, yazar bilgileri ve özet başlığı hariç, 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • İmla hatası yapmayınız. Özel işaretler için özel işaretler kutusuna tıklayarak işaretini seçiniz.
 • Her özet gönderme veya değişiklik yapma işleminden sonra ilgili menüden özetinize tekrar giriş yapıp veri tabanında istediğiniz şekilde yer almış olduğunu doğrulayınız.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Belirlenen kriterlere uygun olmayan bildiriler yazarlara düzeltilmek üzere geri gönderilecektir.

Posterler

Posterler 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalıdır. Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde düzenlenmelidir. Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih, yer ve numaralı bölümünde sergilenecektir. Posterler yerlerine yapışkan hamur aracılığı ile tutturulacak bunun dışında herhangi bir malzeme kullanılmasına izin verilmeyecektir. Poster yapıştırma konusunda poster sahiplerine yardımcı olunacaktır.

Sözlü Sunumlar

Lütfen Sözlü Sunum slaytlarınızı hazırlarken;

 • Slaytlarınızda 7’den fazla satır bulunmamasına,
 • Her satırdaki kelime sayısının 6’yı aşmamasına,
 • Slaytların yatay olarak hazırlanmasına,
 • Çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almamasına,
 • Slaytların Türkçe hazırlanmasına özen gösteriniz.

Bildiri Ödülleri

İlerleyen tarihlerde açıklanacaktır.

SÖZLÜ BİLDİLER

11.45 - 12.30 Sözlü Sunumlar / S1 – S6 
Oturum Başkanları: Dr. Ece Kaptanoğlu, Dr. İlhan Sezer 
S-1 Hemodiyaliz Hastalarında Fibromiyalji Sendromunun Prevalansı ve Yaşam Kalitesine Etkisi    
İbrahim Koçak
S-2 Serum 25-OH Vitamin D ve Magnezyum Seviyesinin Fibromiyalji Hastalarında Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi       
Muhammet Canbaş
S-3 Steroid İyontoforez Tedavisi Uygulanan Aktif Romatoid Artritli Hastaları Değerlendirmede Power Doppler Ultrasonun Yeri     
Arif Gülkesen
S-4 İnmeli Hastalarda Paretik-Nonparetik Taraf Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü Karşılaştırması
Ahmet Karakoyun
S-5 Jones 2015 Ölçütleri Eşliğinde Artrit/Artralji ile Başvuran Akut Romatizmal Ateş Tanılı Çocuk Hastalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi   
Elif Ünver Korğalı
S-6 Eklem Ağrısı Şikayetiyle Başvuran Çocukların Klinik, Tanı ve Tedavilerinin Geriye Dönük Değerlendirilmesi: Bir Üniversite Hastanesi Verileri 
Ayça Kömürlüoğlu
17.30 - 18.40 Sözlü Sunumlar / S7- S16
Oturum Başkanları: Dr. Özlem Şahin, Dr. Ahmet Kıvanç Cengiz
S-7 Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Median ve Ulnar Sinir İleti Hızlarının Değerlendirilmesi
Sanem Şaş
S-8 Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığında Fibromiyalji Sendromu, Yaşam Kalitesi, Yorgunluk ve Etkileyen Faktörler        
Ahmet Kıvanç Cengiz
S-9 İlişkili Hastalıklarda HLA-B27 Sıklığı        
Malik Ejder Yıldırım
S-10 Nefes Darlığı Yakınması Gelişen Ülseratif Kolit Hastası  
Ahmet Kıvanç Cengiz
S-11 Henoch Schönlein Purpuralı 16 Çocuk Hastanın Klinik ve Laboratuvar Özellikleri: Artrit Hastaneye Yatışı Etkiliyor mu?                 
Mahmut Ekici
S-12 Tanısı Gecikmiş Atipik Tutulumlu Granulomatöz Polanjit Olgusu               
Mehmet Çağlayan
S-13 Status Epilepticus Tablosu ile Başvuran Hastada Tespit Edilen Takayasu Hastalığı         
İskender Kara
S-14 Polimiyaljia Romatika Etyolojisinde Yeni Şüpheler: Bilinçsiz Diyet ve Stres!   
Fazıl Kulaklı
S-15 Diz Osteoartriti Tedavisinde BMAC (Kemik İliği Aspirasyon Konsantresi) ve PRP (Plateletten Zengin Plazma) Kombinasyonunun Etkinliği: Olgu Serisi   
Volkan Subaşı
S-16 PRP Sonrası Gelişen Elbileği Sinoviti       
Gökhan Çağlayan
11.35 – 12.45 Sözlü Sunumlar / S17 – S26
Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Çalış, Dr. Erkan Kozanoğlu
S-17 Tosilizumab Tedavisi Sonrasında Gelişen Komplike Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonu Olgusu                  
Emine Dede
S-18 Tüberküloz Profilaksisine Rağmen Anti-Tnf Tedavisi Alan Ankilozan Spondilitli Hastada Gelişen Tüberküloz Reaktivasyonu        
Yılmaz Savaş
S-19 Rozase Hastalığına Eşlik Eden Romatizmal Hastalıklar 
Rukiye Güner
S-20 Dijital İskemili Raynaud Sendromunda Transdermal Nitrogliserin Tedavisi        
Fatih Ada
S-21 Romatolojik Hastalıklarda Tükürük Bezi Bulguları: Ön Çalışma 
Ayşegül Göze Saygın
S-22 Nadir Görülen Bir Durum: Hiperosteosis İle Prezente Olan Hipoparatiroidi Olgusu         
Hülya Deveci
S-23 Kalça Ağrısı Olan Hastalarda Femoroasetabular Sıkışma Sendromu ve Osteitis Pubis Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi    
Ayşe Serap Akgün
S-24 Tip 2 Diyabetes Mellitusta El Komplikasyonları ve Klinik Verilerle İlişkisi             
Kemal Erol
S-25 Tip 1 Diabetes Mellitus Tanısıyla İzlenen Çocuk ve Adölesanlarda Postüral Stabilite ve Subklinik Periferal Nöropatinin Araştırılması  
Tuba Kasap
S-26 Çocukluk Çağında Kas-İskelet Sistemi Şikayetleri: Hangileri Kanser Tanısı Aldı?                
Utku Aygüneş

 

 

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi
Kongre 15 - 16 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Kongre Merkezi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Stand ve Sergi Alanları
İlaç endüstrisi ve ilgili cihaz firmalarının katılımda bulunacağı stand ve sergi alanları,
kongre boyunca katılımcıların hizmetine açılacaktır.

Davet Mektubu
Kongreye katılım için bağlı bulundukları kurumlardan izin almaları gereken katılımcılara talepleri doğrultusunda davet mektubu gönderilecektir.

Yaka Kartı
Tüm katılımcılar ve refakatçilerin kongre merkezi, stand alanları ve sosyal aktivitelere katılabilmeleri için kendilerine kayıt esnasında verilmiş olan yaka kartlarını takmaları gerekmektedir.

Katılım Belgesi
Katılım belgeleri, kayıt yaptıran tüm katılımcılara kongre girişinden itibaren kayıt masasından verilmeye başlanacaktır.

KAYIT & KONAKLAMA

Kayıt Bilgileri

  13 Nisan 2018 öncesi 13 Nisan 2018’den itibaren
Uzman 450 TL 500 TL
Asistan 350 TL 400 TL
Firma Temsilcisi 250 TL 250 TL
 • Kayıt ücretine; bilimsel etkinliklere katılım, stand ve sergi alanlarına giriş, basılı malzemeler, kongre çantası, kahve molaları ve öğle yemekleri dahildir.
 • Kayıt ücretlerine KDV ilave edilecektir.

 

Konaklama Bilgileri

Büyük Sivas Otel 13 Nisan 2018 öncesi 13 Nisan 2018’den itibaren
Tek Kişilik Oda 520 TL 600 TL
Çift Kişilik Oda 640 TL 720 TL
 • Kongrede 2 gecelik (14 Eylül 2018 Giriş - 16 Eylül 2018 Çıkış) paket fiyatı uygulanmaktadır.
 • Konaklama fiyatlarına kahvaltı ve akşam yemeği dahildir.
 • Konaklama fiyatları otel-toplantı merkezi shuttle hizmeti dahildir.
 • Fiyatlara KDV ilave edilecektir.

TRANFER BİLGİLERİ

Transfer  
Tek  Yön Transfer 125 TL
Çift Yön Transfer 250 TL
 • Yukarıda belirtilen fiyatlar kişi başı toplu transfer ücretleri olup, %18 KDV ilave edilecektir.
 • Özel transfer talepleriniz için Opteamist Turizm’le irtibata geçilmesi halinde ücretlendirme ayrıca yapılacaktır.

 

İade ve İptaller: 13 Nisan 2018 tarihinden önce yapılan iptallerde kayıt ve konaklama ücretlerinin %50'si iade edilir. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde ücret iadesi yapılmayacaktır.

 


ÖDEME BİLGİLERİ

HESAP ADI: Optimist Turizm Org. Serv. San. ve Tic. Ltd. Şti.
BANKA ADI: Türkiye Ekonomi Bankası
ŞUBE: Kızıltoprak Şubesi (489)
TL IBAN NO: TR71 0003 2000 0000 0017 7503 22

Kayıt ve konaklama ve transfer ücretlerinin yukarıda belirtilen hesaba yatırılıp, dekontlarının opteamist@sivasrom2018.org adresine posta veya faks yolu ile iletilmesi gerekmektedir.

İLETİŞİM

ORGANİZASYON SEKRETARYASI

Adres
Koşuyolu Mahallesi Mahmut Yesari Caddesi
No:64P.K. 34718 Kadıköy / İstanbul
Tel
+90 (216) 414 11 11
Faks
+90 (216) 414 65 44